Perkhidmatan

Fungsi Pengurusan

 

 

Unit Pentadbiran

Pentadbiran Am, Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

 

Unit Kewangan

Peruntukan dan perbelanjaan belanja mengurus dan pembangunan

 

Unit Senibina/Arkitek

Rekabentuk Bangunan,Pengurusan Projek Kerja kecil & Pengubahsuaian

Bangunan

 

Unit Ukurbahan

- Pengurusan Tender dan Kontrak

- Pembayaran

 

Unit Landskap

Rekabentuk & pengurusan projek landskap, penyelenggaraan landskap & kawasan, pencucian bangunan, jalan & longkang, penyelenggaraan mahkluk dan serangga perosak.

 

Unit Kejuruteraan Awam

- Kerja-kerja menaiktaraf bangunan

- Pemantauan projek

 

Unit Kejuruteraan Elektrik

Penyelenggaran & ubahsuai sistem elektrik,  dan sistem siaraya

 

Unit Kejuruteraan Mekanikal

Penyelenggaraan ubahsuai sistem mekanikal

 

Unit Penyelenggaraan

Perkhidmatan penyelenggaraan dan kerosakan bangunan