STATUS TERKINI PROJEK

Kesemua warga UniSZA boleh mendaptkan maklumat terkini mengenai kerja-kerja pengubahsuaian dan pembinaan yang sedang berjalan disemua kampus di menu PROJEK di atas. Sekian