SENARAI PROJEK MEKANIKAL

 

KERJA-KERJA MEKANIKAL 2011

1

uniSZA.D/2/UM/756-13

SYARIKAT

Kerja-Kerja Membekal dan Memasang Serta Menguji Teknologi Scada Di Tangki Takungan Air Utama, uniSZA, Kampus Gong Badak

No.Sebutharga : PEMB(M)SH/04/2011

2

uniSZA.D/2/UM/756-14

SYARIKAT

Kerja-Kerja Selenggara Berkala Sistem Pencegah Kebakaran Di Seluruh uniSZA

No. Sebutharga : PEMB(M)SH/08/2011

3

uniSZA.D/2/UM/756-15

SYARIKAT

Kerja-Kerja Selenggara Berkala Sistem Kumbahan,  uniSZA, Kampus Gong Badak.

No. Sebutharga : PEMB(M)SH/09/2011

4

uniSZA.D/2/UM/756-16

SYARIKAT

Kerja-Kerja Selenggara Berkala Hawa Dingin Berpusat di uniSZA, Kampus Gong Badak.

No. Sebutharga : PEMB(M)SH/17/2011

5

uniSZA.D/2/UM/756-17

SYARIKAT

Kerja-Kerja Membekal,  Memasang,  Menghantar Dan Mentauliah Sistem Pam Air Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di uniSZA,  Kampus Kota.

No. Sebutharga : PEMB(M)SH/20/2011

6

uniSZA.D/2/UM/756-18

SYARIKAT

Kerja-Kerja Membaikpulih Hawa Dingin Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Dewan Teater uniSZA,  Kampus Kota.

No. Sebutharga : PEMB(M)SH/34/2011


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**dikemaskini oleh zaafindi zawawi**23mei2011