SETOR BENDAHARI


SETOR BENDAHARI


Ilustrasi Gambar Status
Akan digunakan sebagai tempat pengumpulan sementara barangan yang hendak dilupus dan juga setor barangan yang lain dari Jabatan Bendahari.

Bangunan ini telahpun siap dan telah diserah kepada pengguna oleh kontraktor asal.

Namun begitu ada sedikit pengubahsuaian  dan sedang proses tersebut oleh Kontkator Sanggora Enterprise