Projek Lepas Unit Awam 2010

KERJA-KERJA AWAM

 

Senarai Projek
Gambar
Status
1. Pengubahsuaian aras satu Asrama Blok Othman kepada blok pembelajaran di kampus Gong Badak.

Siap
2. Pengubahsuaian dan menyiapkan dewan makan Abu Dzar untuk dijadikan bilik tayangan, makmal komputer dan makmal multimedia serta  makmal teknologi maklumat di kampus Gong Badak.

Siap

3. Pengubahsuaian Makmal bioteknologi di Kampus Kota.
Siap
4. Membekal dan membina meja untuk bilik persidangan tingkat bawah bangunan pentadbiran serta menaik taraf bilik persidangan dengan kemudahan audio bagi mewujudkan suasana persidangan yang lebih kondusif dan selesa kepada pengguna di bangunan pentadbiran, kampus Gong Badak.


Siap

5. Kerja-kerja Membina Dan Menyiapkan Pusat Informasi Dan Pos Pengawal 1 & 2, di kampus Gong BadakSiap

6. Mengecat Dinding Bahagian Luar Dan Bahagian Ruang Legar Masjid UniSZA, Kampus Gong BadakSiap

7. Kerja-kerja Pengubahsuaian Bagunan Lama Untuk Dijadikan Pejabat Naib Canselor, Pejabat Timbalan Naib Canselor, Pejabat Pendaftar, Pejabat Bendahari Dan Fakulti Pertanian & Bioteknologi.


Siap
8. Pembinanan Kompleks Asrama Baru Pelajar, Kampus Gong Badak Siap

9. Kerja-kerja Menaik Taraf Kem Korikulum UniSZA di Merang, Setiu


Siap

 

 

 

 

**kemaskini oleh zaafindi zawawi**