Projek Lepas Unit Mekanikal 2009

KERJA-KERJA MEKANIKAL


BIL.

RUJUKAN FAIL

PERKARA

1

UDM.D/2/627/(M)33/09

Kerja-Kerja Membekal, Memasang Baru Serta Menguji Unit-Unit Serta Menguji Unit-Unit Hawa Dingin Di Klinik Guaman FUHA, KUSZA.

2

UDM.D/2/627/(M)34/09

Kerja-Kerja Membekal Baru Unit-Unit Hawa Dingin Untuk Simpanan (Keperluan Kecemasan), UDM Kampus KUSZA.

3

UDM.D/2/627/(M)35/09

Kerja-kerja membekal & memasang baru serta menguji unit-unit hawa dingin di asrama baru HEPA, UDM Kampus KUSZA.

4

UDM.D/2/627/(M)36/09

Kerja-Kerja membekal & memasang baru serta menguji unit-unit hawa dingin di Masjid UDM, Kampus KUSZA.

5

UDM.D/2/627/(M)38/09

Kerja-kerja membekal, memasang baru serta menguji Teknologi ISCADA di Tangki Air Utama, Kem Kokurikulum, Balai Cerap, Merang

6

UDM.D/2/627/(M)43/09

Kerja-kerja dan memasang alat kawalan berwayar untuk hawa dingin yang sediada di UDM, Kampus KUSZA

7

UDM.D/2/627/(M)67/09

Kerja-kerja selenggaraan berkala bagi  hawa dingin (Zon A) UDM Kampus KUSZA.

8

UDM.D/2/627/(M)68/09

Kerja-kerja selenggaraan berkala hawa dingin (Zon B) UDM, Kampus KUSZA.

9

UDM.D/2/627/(M) 69/09

Kerja-kerja selenggaraan berkala bagi hawa dingin (Zon C) UDM, Kampus Kota.

10

UDM.D/2/627/(M)70/09

Kerja-kerja membekal, memasang baru serta menguji hawa dingin di bilik Pensyarah Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan, Kampus KUSZA.

11

UDM.D/2/627/(M)71/09

Kerja-kerja membekal dan memasang baru serta menguji hawa dingin di Bilik Pensyarah Blok D, UDM, Kampus KUSZA.

12

UDM.D/2/627/(M)75/09

Kerja-kerja membekal & memasang baru serta menguji unit-unit hawa dingin di Bilik Pensyarah Asrama Khalid,  Kampus KUSZA.