PENCAWANG ELEKTRIK NO 10PEMBINAAN PENCAWANG ELEKRTIK NO 10 BAGI MENAMGPUNG KEPERLUAN PENGGUNAAN ELEKTIK YANG SEMAKAIN BERTAMABAH DI UniSZA KAMPUS GONG BADAK.