KURSUS PENINGKATAN MOTIVASI PEKERJA PENYELENGGARAAN PERKHIDMATAN KEBERSIHAN

BG

KURSUS PENINGKATAN MOTIVASI PEKERJA PENYELENGGARAAN PERKHIDMATAN KEBERSIHAN

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pengurusan Pembangunan akan melaksanakan Kursus Motivasi Terhadap Pekerja Penyelenggaraan Kebersihan UniSZA pada ketetapan berikut:

Tarikh/Hari : 24 april 2016/ahad
Tempat : DEWAN AUDITORIUM PERPUSTAKAAN UNISZA KAMPUS GONG BADAK

Objektif seminar ialah untuk:-
1. Memupuk sikap kerjasama dalam kerja berpasukan
2. Meningkatkan pemahaman undang-undang/peraturan di universiti
3. Meningkatkan pemahaman kontraktor terhadap kepentingan penyelenggaraan kebersihan secara berkualiti dan amanah.
4. Menggalakkan semangat kerja secara cemerlang.
5. Meningkatkan dan memotivasikan pekerja penyelenggaraan