Misi dan Visi


VISI

Menyempurnakan keunggulan dan kecemerlangan Universiti Sultan Zainal Abidin.

 

MISI

Menyediakan infrastruktur fizikal dan persekitaran kampus yang kondusif untuk kecemerlangan ilmu

 

OBJEKTIF KUALITI

 

1- Memastikan 90% permohonan atau permintaan yang diterima diberikan perhatian dan tindakan dalam masa dua [2] minggu.

2- Memastikan 80% daripada perkhidmatan yang diberikan dinilai sebagai memuaskan dari soal selidik berkala.